Temel Lise Nedir?

Üçler Lisesi

13 Mart 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6528 sayılı kanun ve 7 Eylül 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan düzenlemelerle dershanelerin İşleyiş ve çalışmalarına yönelik dönüşüm süreci başlamıştır.

Buna göre "dershane" olarak faaliyet gösteren kurumlar 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren çalışmalarına son verecek, "Özel Temel Lise" olma talebinde bulunan kurumlar ise Milli Eğitim Bakanlığının denetiminde faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

Temel Liseler, üst eğitim kurumlarına öğrenci hazırlamak amacıyla dershaneye; müfredat, işleyiş ve diploma verme yetkisi ile de okula ait nitelikleri bir arada bulunduran eğitim kurumlarıdır. Bu niteliklerin aynı çatı altında toplanmış olması öğrencilerin hem okul hem dershaneye gitmelerine gerek bırakmayacak ve zamanı verimli kullanmalarını sağlayacaktır.

Üçler Dershanesi de bu dönüşüm sürecinde yer alarak faaliyetine "Özel Üçler Lisesi" olarak devam etme kararı almıştır. Gerekli yasal süreci tamamlamış ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış bir kurum olarak 23 yıllık eğitim öğretim tecrübesini öğrencilerinin hedeflerine ulaşmaları için kullanmaya devam edecektir.

ike | dijital medya ajansı